Ultrazvukové prietokomery

20+ ročné výrobné skúsenosti

Pracovný princíp tranzitného času

Pracovný princíp tranzitného času

Princíp merania:
TheTranzitný časPrincíp korelácie využíva skutočnosť, že čas preletu ultrazvukového signálu je ovplyvnený rýchlosťou prúdenia nosného média.Ako plavec, ktorý sa prediera cez tečúcu rieku, ultrazvukový signál sa šíri proti prúdu pomalšie ako po prúde.
nášUltrazvukové prietokomery TF1100pracovať podľa tohto princípu tranzitného vápna:

Vf = Kdt/TL
Kde:
Rýchlosť VcFlow
K: Neustále
dt: Rozdiel v čase letu
TL: Priemerný čas prepravy

Keď prietokomer funguje, dva prevodníky vysielajú a prijímajú ultrazvukové signály zosilnené viacnásobným lúčom, ktorý postupuje najprv po prúde a potom proti prúdu.Pretože ultra zvuk sa šíri rýchlejšie po prúde ako proti prúdu, bude existovať rozdiel v čase letu (dt).Keď je prietok nehybný, časový rozdiel (dt) je nulový.Preto, pokiaľ poznáme čas letu po prúde aj proti prúdu, môžeme vypočítať časový rozdiel a potom rýchlosť prúdenia (Vf) pomocou nasledujúceho vzorca.

Pracovný princíp001

V metóda

W metóda

Z metóda


Pošlite nám svoju správu: