Ultrazvukové prietokomery

20+ ročné výrobné skúsenosti

Dopplerov operačný princíp

Princíp činnosti Dopplera

TheDF6100sériový prietokomer pracuje tak, že vysiela ultrazvukový zvuk z vysielacieho prevodníka, zvuk bude odrážať užitočné zvukové reflektory zavesené v kvapaline a zaznamenané prijímacím prevodníkom.Ak sa zvukové reflektory pohybujú v rámci dráhy prenosu zvuku, zvukové vlny sa budú odrážať s frekvenciou posunutou (Dopplerova frekvencia) od vysielanej frekvencie.Posun frekvencie bude priamo súvisieť s rýchlosťou pohybujúcej sa častice alebo bubliny.Tento posun frekvencie je interpretovaný prístrojom a prevedený na rôzne užívateľom definované meracie jednotky.

Niektoré častice musia byť dostatočne veľké, aby spôsobili pozdĺžny odraz – častice väčšie ako 100 mikrónov.

Pri inštalácii snímačov musí mať miesto inštalácie dostatočnú rovná dĺžka potrubia pred a po prúde.Bežne, proti prúdu potrebuje 10D a po prúde potrebuje 5D priamu dĺžku potrubia, kde D je priemer potrubia.

Pracovný princíp DF6100-EC

Pošlite nám svoju správu: